فرهنگی هنری

دو سال پیش فرانسه و جهان شاهد آتش‌سوزی مهیب کلیسای تاریخی «نوتردام» بودند، حالا مدتی است روند آماده‌سازی مرمت این...