اقتصاد کلان

1 دقیقه خوانده شده

دلار جهانی بزرگ ترین کاهش یک هفته اخیر خود را تجربه کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، سخنان اخیر...