محیط زیست

1 دقیقه خوانده شده

کارشناسان هشدار می دهند که افزایش دمای کره زمین می تواند تاثیرات مخربی بر تولید محصولات غذایی داشته باشد. به...