خانواده

نویسنده و کارگردان «پریزاد» خط قرمز این برنامه را نصیحت کردن مخاطب دانست و گفت: «فرم ما فرم داستان گویی...