انرژی

1 دقیقه خوانده شده

مقامات آمریکایی در راستای هر گونه توافقی برای تسهیل تحریمهای تجارت نفت ونزوئلا، از این کشور خواستند حداقل بخشی از...